หน้าแรก

One Smart Builder คือความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัท พาเนลพลัส จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแผ่นไม้เกรด Premium

กับบริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบ Smart Home

ร่วมกันออกแบบงาน Built-in สำหรับลูกค้าที่ต้องการความ Modern Luxury

ที่มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

 

ขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ใช้บริการกับ OSB